Activiteitenplan en vergaderdata

cartoon yellow

Vergaderdata MR schooljaar 2021-2022

– 16 september 2021
– 14 oktober 2021
– 18 november 2021
– 16 december 2021
– 10 februari 2022
– 14 april 2022
– mei 2022 (datum ntb)
– 7 juli 2022

 

Het activiteitenplan

In het activiteitenplan vindt u de vergaderdata van de MR en staat ook beschreven wat de punten zijn die tijdens de MR vergaderingen aan bod zullen komen. Het activiteitenplan wordt aan het begin van het schooljaar opgesteld en wordt door de MR gebruikt als leidraad. Sommige onderwerpen komen in meerdere vergaderingen aan bod. Hiervoor is ook een planning per onderwerp beschikbaar. Wilt u deze graag inzien, raadpleeg dan een van de leden van de MR. Het kan zijn dat er wijzigingen aangebracht worden door het schooljaar heen. 

Activiteitenplan MR 2020-2021 kunt u via de link lezen.

Voor het activiteitenplan van voorgaande schooljaren kunt u een lid van de MR raadplegen.

Het communicatieplan

In het communicatieplan is terug te vinden welke uitgangspunten de MR m.b.t. de communicatie met haar achterban hanteert en hoe dit georganiseerd wordt.

Communicatieplan van de MR

To top