De Medezeggenschapsraad (MR)

cartoon yellow

De MR bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten.
De MR praat, denkt en beslist mee over alle beleidsterreinen die de school aangaan. 

 

Even voorstellen

 

Mijn naam is Laure Berben, ik ben de moeder van Job en Nina. Voor de komende periode heb ik mij beschikbaar gesteld voor de Medezeggenschapsraad, dit omdat ik mijn betrokkenheid bij mijn kinderen en hun onderwijs van groot belang vind. 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam binnen het speciaal onderwijs. Zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat, waarbij kinderen zich veilig voelen en zich kunnen uiten is een van mijn basisvoorwaarden voor goed onderwijs. 
Graag wil ik meedenken binnen de MR en ik zal hierin mijn visie en achtergrond mee laten wegen. Ik hoor graag van ouders waar hun aandachtspunten liggen, zodat we deze kunnen meenemen binnen een overleg van de MR. 

Mijn naam is Janne Simmer. Zelf ben ik ook werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Sinds 2008 ben ik lid van de oudergeleding van de MR. Tevens vertegenwoordig ik BS Den Doelhof in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Limburg. Als lid van de MR kan ik meedenken en meepraten over beleid en andere zaken die van belang zijn voor de school. ‘Een school als veilige omgeving waar alle betrokkenen zich gezien en gewaardeerd voelen, waardoor iedereen zich op een plezierige en passende manier kan ontwikkelen’. Hier hoop ik een steentje aan bij te kunnen dragen!

 

Graag wil ik me even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Marieke Buddemeijer, getrouwd met Simon, moeder van Willem die in 2018 gestart is in groep 1 op Den Doelhof. Ik werk als leerkracht speciaal onderwijs op de Widdonckschool in Weert. Met ingang van dit schooljaar ben ik lid van de MR. Ik hoop een actieve bijdrage te kunnen leveren in het geven van instemming en advies, maar ik denk ook graag kritisch mee over mogelijke verbeteringen en ontwikkelingen. Als jullie me iets willen vragen of vertellen, spreek me gerust aan op het schoolplein.

Ik ben Bram van Dommelen. Ik zit sinds april 2010 in de MR en ben vanaf september 2014 voorzitter. Ik zie de MR als kritische vriend van het schoolbestuur. Samen bouwen we aan zo goed mogelijk onderwijs hier in Meijel. Dat doen we in de MR door mee te denken wanneer het kan en kritisch te zijn als het moet. Ik zit als leerkracht in de MR, maar als voorzitter vind ik het belangrijk om nieuw beleid vanuit alle oogpunten te bekijken. Dan blijft Den Doelhof een school waar iedereen zich thuis mag voelen. 

Mijn naam is Bianca Korsten en ik ben werkzaam op Den Doelhof als groepsleerkracht. Sinds 2015 ben ik lid van de MR. Ik heb me verkiesbaar gesteld, omdat ik betrokken ben bij alles wat er zich afspeelt binnen een schoolorganisatie naast mijn taken als leerkracht. In de MR probeer ik de belangen van het personeel zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Wanneer het personeel betrokken is, zorgt dat voor meer draagvlak bij de besluitvorming. Hier maak ik me sterk voor.

Mijn naam is Gonnie Verlijsdonk. Sinds 2016 ben ik werkzaam als groepsleerkracht op Den Doelhof. 
In 2019 ben ik lid geworden van de MR. Ik heb mij verkiesbaar gesteld, omdat ik graag mee wil denken met het bestuur over de organisatie binnen de school. Hierbij gebruik ik de dagelijkse waarnemingen van de leerkrachten. 

To top