Jaarverslag MR, statuut en reglementen

cartoon yellow

In het jaarverslag doet de MR verslag van zijn werkzaamheden van het afgelopen schooljaar. Op deze manier stellen wij onze achterban (ouders en medewerkers) op de hoogte van onze bezigheden. Mocht u nog vragen hebben over (een gedeelte van) het jaarverslag dan kunt u altijd bij een van onze leden terecht.

Jaarverslag MR 2019-2020

Statuut en reglementen

De afspraken die gemaakt zijn over de vormgeving van de medezeggenschap op onze school zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut en de medezeggenschapsreglementen. Hierin kunt u alle afspraken, rechten en plichten die van toepassing zijn op of ten grondslag liggen aan de medezeggenschap terugvinden. Deze documenten worden iedere twee jaar opnieuw bekeken en vastgesteld.

To top