Meld je kind aan

cartoon yellow

Inschrijven vierjarigen

Inschrijven gaat via onderstaand formulier. U kunt dit mailen naar: cobyps@dendoelhof.nl. Het is voor ons tijdig genoeg wanneer u uw kind inschrijft rond de leeftijd van drie en een half jaar. Zodra u uw kind heeft ingeschreven, hebben wij de gegevens om contact te leggen.

Voor alle instromers en hun ouders organiseren we dit schooljaar een extra inloopmiddag op woensdag 3 november van 16.00 u. tot 17.30 u. Op deze middag leiden we jullie graag rond door de school en kunnen jullie alvast kennismaken met de leerkrachten uit unit 1-2 en ons onderwijs.

Een tweede inloopmoment vindt plaats op woensdag 23 maart 2022 van 16.00 u. tot 18.30 u.

U kunt zelf kiezen op welk moment u een kijkje komt nemen. U kunt u hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar cobyps@dendoelhof.nl. We zien jullie graag verschijnen, tot dan!

Onze school:

Den Doelhof is een school ….

  • waar kinderen lekker in hun vel zitten
  • waar leren inspirerend en uitdagend is
  • waar iedereen zijn kwaliteiten/talenten mag laten zien
  • waar kinderen bewust zijn van hun leerproces en hun ontwikkeling
  • waar we ons verbonden voelen met elkaar
  • waar kinderen recht hebben op eigen risico
  • waar de leeromgeving de interactie tussen de kinderen (en de leerkracht) stimuleert
  • waar kinderen leren verantwoordelijkheid te voelen voor hun eigen gedrag en leerresultaten
  • waar we in alle openheid communiceren met ouders als gelijkwaardige gesprekspartner

Schoolbestuur:

Basisschool Den Doelhof is één van de twee scholen onder de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijbloem (SKBM). De andere school is basisschool De Heihorst in Heibloem.

De samenstelling van het schoolbestuur is als volgt:

Algemeen bestuur:

Dhr. F. Berben, voorzitter
Mevr. B. Jegerings
Mevr. M. van Deursen-Luijten
Dhr. P. Steeghs
vacature

Directeur-bestuurder:

Dhr. P. Engels

Het logo wordt gevormd door 3 x de letter M (van Meijel), samengevoegd in een symbolische waterbloem. ‘De waterbloem’ is het natuurgebied tussen Meijel en Heibloem. De kleuren in het logo hebben een verbondenheid met de logo’s van Den Doelhof (blauw) en De Heihorst (groen). De gele kleur (het hart van de waterbloem) is voor de overkoepelende SKBM.

To top