Omgangsprotocol

cartoon yellow

Door het team van Den Doelhof is een omgangsprotocol opgesteld. Ouders kunnen in dit protocol lezen hoe we met elkaar om wensen te gaan, wat wij op school doen om aan sociale vaardigheden en een goed pedagogisch groepsklimaat te werken en wat we doen op het moment dat er toch gepest wordt.

U kunt het protocol downloaden door hier te klikken.

Uit het protocol…..

Wat doe je met je signalen van pesten?

In eerste instantie geldt voor kinderen en ouders hetzelfde: licht de groepsleerkracht in.

Dat is de persoon die het dichtst bij de groep staat en dus direct actie kan ondernemen. Leerkrachten bespreken het gepest met de betrokken kinderen, de ouders van het gepeste kind en met de ouders van de pester(s). Ze melden gepest ook bij SKM (Samsam), zodat zij op de hoogte zijn van incidenten en er rekening mee kunnen houden.

Op school hebben we een pestcoördinator waar kinderen en ouders terecht kunnen als ze zich niet gehoord voelen. Dit is Anneke Heijkers, tevens ondersteuningscoördinator.

Als er op school sprake is van agressie, geweld, pesten of seksuele intimidatie kan ook de externe vertrouwenspersoon van de GGD worden ingezet. Deze persoon is onafhankelijk. In de schoolgids vindt u hier meer informatie over bij de klachtenprocedure en staan de contactgegevens van deze personen vermeld. Alles wat is ondernomen wordt schriftelijk vastgelegd bij de gespreksverslagen van het kind.

To top