Ouderenquête

cartoon yellow

in maart 2019 hebben wij de ouders van onze leerlingen in de gelegenheid gesteld hun mening over het onderwijs op Den Doelhof te geven door het invullen van een digitale ouderenquête, uitgevoerd door DUO.

De deelname aan het onderzoek was goed: 55 % van de ouders heeft de digitale vragenlijst ingevuld.

Het gemiddelde rapportcijfer dat we van deze ouders kregen, is een 7,6!  Dat is een iets lager cijfer dan bij het vorige onderzoek (7,7).
We hebben weer veel informatie gekregen uit de vele antwoorden die er in de open vragen gegeven werden en gaan daarmee aan de slag. In de Doelpuntjes zullen we verslag doen van de acties die er naar aanleiding van de opmerkingen uitgezet worden. 

Klik hier om de rapportage te bekijken!

In 2021 wordt er weer een ouderenquête gehouden.

To top