De school
Kerkstraat 7
5768 BH Meijel

T  077 4669210
E  info@dendoelhof.nl
Per 1 augustus 1996 kwam door fusie van basisschool “Aen den Mortel” en basisschool “St. Jozef” basisschool “Den Doelhof” tot stand. 

Behalve dat de naam “Doelhof” een relatie heeft met de plaats waar het gebouw staat, geeft het eerste deel van de naam (doel) een streven aan, een missie, een vastgesteld eindpunt. 
Verder doet “Doelhof” denken aan doolhof, een plaats waarin de weg gezocht moet worden. De manier waarop een kind zijn weg zoekt in onze wereld is niet bij iedereen hetzelfde. Alle kinderen zijn actief, zoekend.
De leerkrachten van basisschool “Den Doelhof” nemen dit actief zijn als uitgangspunt en stimuleren het waar nodig. Zij geven begeleiding aan kinderen in hun zoektocht naar die juiste weg.