MR
Kerkstraat 7
5768 BH Meijel

T  077 4669210
E  info@dendoelhof.nl
De Medezeggenschapsraad (MR).

De MR bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. 
De MR praat, denkt en beslist mee over alle beleidsterreinen die de school aangaan. De MR houdt zich onder andere bezig  met: de schoolgids, het schoolplan, mogelijkheden om de communicatie met en naar ouders te optimaliseren, het vakantierooster enz.  Actuele zaken die besproken gaan worden  kunt u steeds op de agenda van de vergaderingen terugvinden. Na verloop tijd vindt u dit weer terug in de notulen, die op deze website worden gepubliceerd. Onder het kopje "mededelingen" vindt u e.e.a. (beknopt) terug.

Even voorstellen.

Hallo, ik ben Angelique van Bree, 42 jaar en ben moeder van Femke van Bree. Sinds Femke naar de basisschool gaat, ben ik meer ge´nteresseerd geraakt in de school en haar beleid/visie. Dit in combinatie met mijn achtergrond vanuit mijn werk als casemanager/hulpverlener in de psychiatrie en mijn persoonlijke affiniteit met (kwetsbare) kinderen, wekte mijn interesse om in de MR plaats te nemen. Hiervoor wil ik mij dan ook met passie inzetten.

Mijn naam is Goretti Mommers-Kirkels en ben 42 jaar. Onze dochter Marjolein zit in groep 6. Ik zit al enkele jaren als ouder in de MR van Den Doelhof. Dit doe ik met veel plezier, op deze manier kan ik ook op een andere manier bij de school betrokken zijn. Ik hoop nog enkele jaren in de MR te zitten tot Marjolein van school gaat.

Mijn naam is Janne Simmer. Ik ben moeder  van Lynn (groep 4) en Chris (groep 3). Mijn oudste zoon Ian zit op het voortgezet onderwijs. Zelf ben ik ook werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Sinds 2008 ben ik lid va ouder lid van de MR. Tevens vertegenwoordig ik BS Den Doelhof in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Limburg. Als lid van de MR kan ik meedenken en meepraten over beleid en andere zaken die van belang zijn voor de school. 'Een school als veilige omgeving waar alle betrokkenen zich gezien en gewaardeerd voelen, waardoor iedereen zich op een plezierige en passende manier kan ontwikkelen'. Hier hoop ik een steentje aan bij te kunnen dragen!

Hallo, mijn naam is Monique van der Sanden en ik ben 51 jaar. Zelf ben ik moeder van een dochter van 21 jaar en een zoon van 19 jaar. Dit schooljaar ben ik groepsleerkracht van groep 1-2b bij ons op school. Ik vind het werken met jonge kinderen bij ons op school erg uitdagend, boeiend en interessant. Sinds 1989 ben ik als groepsleerkracht werkzaam in Meijel en in 2003 ben ik als groepsleerkracht lid geworden van de MR. Ik vind het belangrijk om als groepsleerkracht samen met ouders en collegaĺs in de MR mee te kunnen denken, te adviseren en te beslissen over verschillende beleidszaken, die te maken hebben met onze school. Daarnaast willen wij als MR er samen voor zorgen dat iedereen zich veilig en prettig voelt bij ons op school, zowel leerlingen, ouders en leerkrachten!

Ik ben Bram van Dommelen. Ik werk nu ongeveer 14 jaar hier op Den Doelhof en ben momenteel werkzaam in groep 1-2. Ik zit sinds april 2010 in de MR en ben vanaf september 2014 voorzitter. Ik zie de MR als kritische vriend van het schoolbestuur. Samen bouwen we aan zo goed mogelijk onderwijs hier in Meijel. Dat doen we in de MR door mee te denken wanneer het kan en kritisch te zijn als het moet. Ik zit als leerkracht in de MR, maar als voorzitter vind ik het belangrijk om nieuw beleid vanuit alle oogpunten te bekijken. Dan blijft Den Doelhof een school waar iedereen zich thuis mag voelen. Zo maken we er allemaal samen een veilige en fijne schoolomgeving van, waar de kinderen met plezier naar toe komen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Mijn naam is Bianca Korsten en ik ben werkzaam op Den Doelhof als groepsleerkracht. Sinds 2015 ben ik lid van de MR. Ik heb me verkiesbaar gesteld, omdat ik betrokken ben bij alles wat er zich afspeelt binnen een schoolorganisatie buiten mijn taken als leerkracht. In de MR probeer ik de belangen van het personeel zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Wanneer het personeel betrokken is, zorgt dat voor meer draagvlak bij de besluitvorming. Hier maak ik me sterk voor.

 

Onze missie (Waarom vinden wij medezeggenschap belangrijk?)
 
Als MR willen we graag samen met het bevoegd gezag, personeel en ouders zorgen voor optimaal onderwijs voor alle leerlingen. Hierdoor voelen alle kinderen zich veilig en prettig op school en ervaart het personeel veel werkplezier waardoor ze optimaal kunnen functioneren. Tevens worden de belangen van ouders meegenomen. Nu en in de toekomst.

Om dit te bereiken is het nodig om als MR het beleid van school te volgen en mee te denken over de uitvoering van dit beleid. Belangrijk hierbij is het dat er duidelijke afspraken gemaakt worden met alle partijen. Dit bereiken we als alle partijen tijdig ge´nformeerd worden zodat we er samen voor kunnen zorgen dat er een transparant beleid gevoerd kan worden.

Klik hier voor onze visie m.b.t. medezeggenschap op BS Den Doelhof.

Hebt u vragen of is er een en ander niet duidelijk, klop dan gerust 
bij een van de leden aan. Zij zijn er voor u.