Praktische zaken
Kerkstraat 7
5768 BH Meijel

T  077 4669210
E  info@dendoelhof.nl
Overblijven tussen de middag
 
   

Met ingang van dit schooljaar hanteren we het vijf gelijke dagen model, waarbij de kinderen op school of bij SKM lunchen.
Wanneer de kinderen op school lunchen nemen ze hun eigen lunchpakket mee naar school. Broodtrommels en bekers graag voorzien van naam.
Suggesties voor drank zijn melk, karnemelk, thee of water.
Suggesties voor de maaltijd zijn: brood, cracker, fruit/groenten.
We begrijpen dat iets lekkers aantrekkelijk is om mee te geven, maar we vragen u om zelf in te schatten wat passend en gezond is.
Ook de duurzaamheid van het milieu heeft onze voortdurende aandacht. Wij vragen u om uw kind drinken mee te geven in een beker met draaidop, een bidon of in een flesje dat hergebruikt kan worden.
Er zijn koelkasten op school aanwezig, speciaal voor de drinkbekers van de kinderen. Wat kinderen niet op kunnen van hun maaltijd gaat weer mee terug naar huis. Zo ziet u wat uw kind gegeten heeft.
De kinderen eten rond 12.00 uur samen met de leerkracht in de eigen klas, echter de kleuters gaan met de leerkracht lunchen in een andere ruimte waar voldoende zitplekken zijn. Na ongeveer 15 minuten eten gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht van leerkrachten. De middagpauze zal in totaal een half uur duren. Indien kinderen meer tijd nodig hebben om te eten, dan zullen ze deze mogelijkheid krijgen.

Kleuters die lunchen bij SKM worden in de klas door de pedagogisch medewerker opgehaald en zullen na de lunch naar de speelplaats van de groepen 1-2 worden gebracht, waar toezicht is door de leerkrachten van 1-2. Kinderen vanaf groep 3, die gaan lunchen bij SKM gaan er zelfstandig naar toe en gaan na de lunch onder begeleiding van de pedagogisch medewerker naar buiten spelen. Op de speelplaatsen 3-4-5 en 6-7-8 is er tussen de middag toezicht door zowel een leerkracht als een pedagogisch medewerker van SKM.
Wanneer u uw kind bij SKM de lunchmaaltijd wilt laten nuttigen dan kunt u voor informatie contact opnemen via mail 
info@skmonline.nl of telefoon 077-4664560.