Wat is de ouderraad

cartoon yellow

Klik hier voor de flyer van de ouderraad en lees waar zij voor staan en wat ze doen.

 

Betrokken

Organiseren

Beleven

Lidmaatschap van de OR
Het lidmaatschap staat open voor alle ouders/verzorgers. De leden van de OR worden gekozen door het dagelijks bestuur, met instemming van de zittende leden van de OR.

Samenstelling OR
Bestuur: voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris, lid.
leden: minimaal 5 en maximaal 13 personen, die bij voorkeur elk een jaargroep vertegenwoordigen.

Vergaderingen
De OR vergadert minimaal 6 keer per jaar. Een keer per jaar vindt de jaarvergadering plaats.

Werkgroepen
Leden van de OR nemen zitting in de diverse werkgroepen die binnen onze school actief zijn en die zich bezighouden met het organiseren (samen met de leerkrachten) van vieringen zoals Kerstmis, Pasen, Carnaval, sportdag, etc.

Overige activiteiten
OR-leden mogen uiteraard, graag zelfs, ook deelnemen aan andere werkgroepen of samenkomsten die bedoeld zijn om een goed schoolklimaat voor onze kinderen te bevorderen, bv. de werkgroep Veiligheid (samen met gemeente, politie, school en verkeersouder), bijwonen van MR-vergaderingen, etc.

To top