Wat vindt de inspectie?

cartoon yellow

De onderwijsinspectie doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. De inspectierapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.

Het laatste inspectiebezoek op Den Doelhof vond plaats in november 2017.

Kwaliteit volgens onderwijsinspectie
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Den Doelhof op de onderzochte onderdelen op orde is en op een aantal onderdelen zelfs goed te noemen is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen enkele tekortkoming kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.

Klik hier voor het volledige inspectierapport.

To top