Onze school

cartoon yellow

Den Doelhof is de enige basisschool in Meijel. Binnen het Kindcentrum Meijel werkt de school intensief samen met de Stichting Kinderopvang Meijel. Samen bieden we de kinderen een uitdagende leer- en speelomgeving en zorgen we voor verbondenheid tussen kinderopvang en school.

Den Doelhof is een school….

  • waar kinderen lekker in hun vel zitten
  • waar leren inspirerend en uitdagend is
  • waar iedereen zijn kwaliteiten/talenten mag laten zien
  • waar kinderen bewust zijn van hun leerproces en hun ontwikkeling
  • waar we ons verbonden voelen met elkaar
  • waar kinderen recht hebben op eigen risico
  • waar de leeromgeving de interactie tussen de kinderen (en de leerkracht) stimuleert
  • waar kinderen leren verantwoordelijkheid te voelen voor hun eigen gedrag en leerresultaten
  • waar we in alle openheid communiceren met ouders als gelijkwaardige gesprekspartner

Schoolbestuur

Basisschool Den Doelhof is één van de twee scholen onder de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijbloem (SKBM). De andere school is basisschool De Heihorst in Heibloem.

Algemeen bestuur:
Mevr. B. Jegerings, voorzitter
Mevr. M. van Deursen-Luijten
Dhr. M. Verschuuren
Dhr. E. Lansbergen
Mevr. S. Engelen

Directeur-bestuurder:
Dhr. Marcel van Rijt

Het logo wordt gevormd door 3 x de letter M (van Meijel), samengevoegd in een symbolische waterbloem. ‘De waterbloem’ is het natuurgebied tussen Meijel en Heibloem. De kleuren in het logo hebben een verbondenheid met de logo’s van Den Doelhof (blauw) en De Heihorst (groen). De gele kleur (het hart van de waterbloem) is voor de overkoepelende SKBM.

Klik hier voor het jaarverslag 2022 van SKBM.

To top