Medezeggenschapsraad

cartoon yellow

De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR

De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak.
In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. Zij hebben overleg met de schoolleiding over voorstellen die betrekking hebben op het beleid van de school.
Voorbeelden hiervan zijn de tussenschoolse en buitenschoolse opvang, vakantieregeling, nieuwbouw/verbouwing, schoolplan, schoolreglement, schoolgids en formatieplan.
De MR heeft vervolgens de mogelijkheid om wel of geen instemming of advies te verlenen over deze voorstellen. Het gaat dus bij het MR-werk over het innemen van een gezamenlijk standpunt over voorstellen van de schoolleiding.

Na de overname van basisschool De Heihorst in Heibloem, is er voor de beide scholen ook
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De leden van de GMR zijn gekozen uit de leden
van de afzonderlijke MR’en.
De data van de vergaderingen van de (G)MR worden opgenomen in de agenda van “Doelpuntjes”.

Samenstelling MR Den Doelhof:

Ouders:
Hanneke Suntjens, Leonie Snijders, Hanri Luijten

Leerkrachten:
Gonnie Verlijsdonk (voorzitter), Bianca Korsten, Bram van Dommelen

Samenstelling GMR SKBM:
Leerkrachten: Bram van Dommelen (voorzitter), Gonnie Verlijsdonk, Carina Wijers
Ouders: Mathijs Drummen, Hanri Luijten, Ralf de Bruijn

De leden die vanuit Den Doelhof zitting hebben in de (G)MR, stellen zich hier graag aan u voor.

To top