Aanmelden

cartoon yellow

Voor het eerst naar school

Op de eerste dag na de vierde verjaardag mag uw kind naar school komen. Kinderen mogen instromen tot de laatste twee weken voor de zomervakantie. Voorafgaand aan de start op school, mag uw kind een ochtend of een dag komen wennen. Hiervoor ontvangt u ongeveer een maand voor de start van ons een uitnodiging. Rond de eerste schooldag van uw kind vindt er ook met de leerkracht een kennismakingsgesprek plaats. We vragen u om ruim voor aanvang van dit gesprek het  ‘Dit ben ik-formulier’ in te vullen.

Wanneer uw kind het kinderdagverblijf of de peutergroep binnen het Kindcentrum Meijel heeft bezocht, vindt er voorafgaand aan de plaatsing een warme overdracht plaats tussen het kinderdagverblijf en de basisschool. U bent als ouder altijd op de hoogte van de informatie die wordt uitgewisseld.

Als u buiten Meijel woont, kunt u niet via het inschrijfformulier op deze website inschrijven. Neem dan contact op met cobyps@dendoelhof.nl om een afspraak met de teamleider te maken.

Inloopmiddagen

Op woensdag 11 oktober 2023 en woensdag 6 maart 2024 kunt u tussen 16.00 u. en 17.30 u. met uw kind een kijkje komen nemen en kennismaken met de leerkrachten van unit 1/2. U bent van harte welkom!

Inschrijfformulier downloaden

Dit ben ik’ formulier downloaden

Nieuw op school

Zit uw kind nu op een andere school en komt het naar Den Doelhof, neem dan contact op met cobyps@dendoelhof.nl of bel 077 4669210 en vraag naar een van de teamleiders.

To top