Onze ouders

cartoon yellow

Er zijn veel ouders op verschillende manieren betrokken bij de school. Als lid van de ouderraad, de medezeggenschapsraad, een werkgroep of als klassenouder. Of incidenteel als hulpouder bij een activiteit van de kinderen.

Lidmaatschap van de OR 
Het lidmaatschap staat open voor alle ouders/verzorgers. De leden van de OR worden gekozen door het dagelijks bestuur, met instemming van de zittende leden van de OR.

Actuele informatie
Wilt u de agenda en/of notulen inzien van de vergaderingen van de ouderraad, of heeft u tips, vragen of opmerkingen over de ouderraad?  Laat het ons dan weten.
U kunt ook mailen naar ouderraad@dendoelhof.nl

Samenstelling ouderraad 2022-2023

Het dagelijks bestuur:

 • Nicole van Herwijnen (Voorzitter)
 • Carlien van de Ven (Penningmeester)
 • Chantal Pellemans (Secretariaat)
 • Danny Wijnands (Bestuurslid)
 • Hilde Stoffels (Bestuurslid)


Overige leden:

 • Anja van der Meij
 • Sandra Sieben
 • Anita Kessels
 • Mariëlle Lammers
 • Yvonne van Mierlo
 • Rian Peeten

Verkeersouder:

 • Karin Beekers-Cortenbach
To top