Onze ouders

cartoon yellow

Er zijn veel ouders op verschillende manieren betrokken bij de school. Als lid van de ouderraad, de medezeggenschapsraad, een werkgroep of als klassenouder. Of incidenteel als hulpouder bij een activiteit van de kinderen.

Lidmaatschap van de OR 
Het lidmaatschap staat open voor alle ouders/verzorgers. De leden van de OR worden gekozen door het dagelijks bestuur, met instemming van de zittende leden van de OR.

Actuele informatie
Wilt u de agenda en/of notulen inzien van de vergaderingen van de ouderraad, of heeft u tips, vragen of opmerkingen over de ouderraad?  Laat het ons dan weten.
U kunt ook mailen naar ouderraad@dendoelhof.nl

Samenstelling ouderraad 2022-2023

Het dagelijks bestuur:

 • Nicole van Herwijnen (Voorzitter)
 • Carlien van de Ven (Penningmeester)
 • Chantal Pellemans (Secretariaat)
 • Danny Wijnands (Bestuurslid)
 • Hilde Stoffels (Bestuurslid)


Overige leden:

 • Anja van der Meij
 • Sandra Sieben
 • Anita Kessels
 • Mariëlle Lammers
 • Yvonne van Mierlo
 • Rian Peeten

Verkeersouder:

 • Karin Beekers-Cortenbach

De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR

De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak.
In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. Zij hebben overleg met de schoolleiding over voorstellen die betrekking hebben op het beleid van de school.
Voorbeelden hiervan zijn de tussenschoolse en buitenschoolse opvang, vakantieregeling, nieuwbouw/verbouwing, schoolplan, schoolreglement, schoolgids en formatieplan.
De MR heeft vervolgens de mogelijkheid om wel of geen instemming of advies te verlenen over deze voorstellen. Het gaat dus bij het MR-werk over het innemen van een gezamenlijk standpunt over voorstellen van de schoolleiding.

Na de overname van basisschool De Heihorst in Heibloem, is er voor de beide scholen ook
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De leden van de GMR zijn gekozen uit de leden
van de afzonderlijke MR’en.
De data van de vergaderingen van de (G)MR worden opgenomen in de agenda van “Doelpuntjes”.

Samenstelling MR Den Doelhof:

Ouders:
Hanneke Suntjens, Leonie Snijders, Hanri Luijten

Leerkrachten:
Bram van Dommelen (voorzitter), Gonnie Verlijsdonk, Bianca Korsten

Samenstelling GMR SKBM:
Leerkrachten: Bram van Dommelen, Gonnie Verlijsdonk, Carina Wijers
Ouders: Mathijs Drummen, Hanri Luijten, Ralf de Bruijn

To top