Onze ouders

cartoon yellow

Er zijn veel ouders op verschillende manieren betrokken bij de school. Als lid van de ouderraad, de medezeggenschapsraad, een werkgroep of als klassenouder. Of incidenteel als hulpouder bij een activiteit van de kinderen.

Lidmaatschap van de OR 
Het lidmaatschap staat open voor alle ouders/verzorgers. De leden van de OR worden gekozen door het dagelijks bestuur, met instemming van de zittende leden van de OR.

Actuele informatie
Wilt u de agenda en/of notulen inzien van de vergaderingen van de ouderraad, of heeft u tips, vragen of opmerkingen over de ouderraad?  Laat het ons dan weten.
U kunt ook mailen naar ouderraad@dendoelhof.nl

Bent u nieuwsgierig waar de ouderraad zich in schooljaar 22-23 mee bezig heeft gehouden. Middels het jaarverslag 22-23 bent u volledig op de hoogte.

Samenstelling ouderraad 2023-2024

Het dagelijks bestuur:

 • Leon Aarts (Voorzitter)
 • Carlien van de Ven (Penningmeester)
 • Jannie Sanders (Secretariaat)
 • Chantal Pellemans (Bestuurslid)
 • Danny Wijnands (Bestuurslid)
 • Marielle Lammers (Bestuurslid)


Overige leden:

 • Anja van der Meij
 • Sandra Sieben
 • Anita Kessels
 • Joyce Dorssers
 • Yvonne van Mierlo
 • Rian Peeten
 • Marieke Luijten
 • Yvonne Berkers
 • Marijke Kanters

Verkeersouder:

 • Monique Strijbos
To top